Περιήγηση: Επιστήμη

Σε παγκόσμιο επίπεδο, βρίσκεται σε εξέλιξη μια φιλόδοξη προσπάθεια για την κατασκευή τριών κολοσσιαίων οπτικών τηλεσκοπίων, που θα ξεπεράσουν τις διαστάσεις οποιουδήποτε υπάρχοντος…